Metamorfozy

Wiemy jak ważne jest dla naszych Pacjentów aby uśmiech wyglądał pięknie, naturalnie i harmonijnie.
Aby osiągnąć ten efekt współpracujemy z renomowanymi pracowniami protetycznymi wykonującymi wysokoestetyczne pełnoceramiczne rekonstrukcje zębów. Zastosowanie licówek porcelanowych i koron cerkonowych (pełnoceramicznych) pozwala na osiągnięcie efektu maksymalnie zbliżonego do wyglądu zębów naturalnych. Wszystkie prace pełnoceramiczne wykonujemy w technologii CAD/CAM zapewniając najbardziej szczelne i estetyczne prace protetyczne na świecie.
Jesteśmy specjalistycznym gabinetem protetyczno-implantologicznym z wieloletnim doświadczeniem.

Protetyka i implantologia to główne obszary naszej pracy.

Metamorfozy pacjentów - przed i po leczeniu

Kompleksowe leczenie protetyczne z zastosowaniem koron pełnoceramicznych. 

Leczenie: Korekta kształtu, długości i koloru zębów z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych  i licówek porcelanowych

Kompleksowe leczenie implantologiczno-protetyczne. Wymiana starych nieestetycznych koron na nowe pełnoceramiczne z naturalną charakteryzacją wykonane autorską metodą własną.

Kompleksowe leczenie protetyczne  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii protetycznych CAD/CAM

Kompleksowe leczenie protetyczne z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych (cerkonowych)  w szczęce i żuchwie. 

Kompleksowe leczenie protetyczne – wymiana uzupełnień protetycznych. W trakcie dalszego leczenia. 

Leczenie:  Estetyczna korekta zębów przednich – korony pełnoceramiczne oraz odtworzenie brakujących zębów dzięki zastosowaniu implantów stomatologicznych.

Leczenie: Zamknięcie diastemy (przerwy pomiędzy zębami) z wykorzystaniem 4 licówek porcelanowych o kolorze dobranym do zębów dolnych, tak aby uzyskać efekt maksymalnie zbliżony do naturalnego wyglądu zębów. W odcinku bocznym pozostawiono dotychczasowe uzupełnienia protetyczne.

Kompleksowe leczenie protetyczne z wykorzystaniem estetycznych koron pełnoceramicznych cerkonowych CAD/CAM z naturalną charakteryzacją,

Leczenie:  korony porcelanowe (pełnoceramiczne) w celu poprawy wyglądu nieestetycznych wypełnień 

Leczenie: kompleksowe leczenie protetyczno-implantologiczne w celu poprawy wyglądu uśmiechu

Leczenie:  wymiana starych koron na podbudowie metalowej na pełnoceramiczne wysokoestetyczne

Kompleksowe leczenie protetyczne w celu poprawy estetyki zębów. 

Leczenie: Kompleksowa odbudowa protetyczna z wykorzystaniem koron, protez i implantów

Leczenie: wymiana nieestetycznych wypełnień na licówki porcelanowe

Leczenie:  odbudowa zniszczonych zębów pełnoceramicznymi koronami porcelanowymi

Kompleksowe leczenie protetyczne z wykorzystaniem licówek ceramicznych z naturalną charakteryzacją (metoda autorska)

Leczenie: korony porcelanowe w terapii bruksizmu. Kompleksowa rehabilitacja protetyczna.

Leczenie: Wymiana koron na podbudowie metalowej na korony pełnoceramiczne (cerkonowe)

Leczenie:  Poprawa estetyki zębów przednich po leczeniu endodontycznym.

Leczenie: Poprawa estetyki zębów przednich poprzez wymianę koron protetycznych. Kompleksowe leczenie protetyczne

Leczenie: wymiana koron metalowo-porcelanowych na korony pełnoceramiczne

Leczenie: uzupełnienie brakującego zęba przy zasotsowaniu mostu porcelanowego adehezyjnego.

Leczenie:  korona pełnoceramiczna w celu poprawy estetyki zęba przebarwionego po leczeniu kanałowym

Leczenie: poprawa wyglądu zębów dzięki zastosowaniu koron pełnoceramicznych oraz wybielania zębów

Leczenie: kompleksowe leczenie protetyczne 

Leczenie: wymiana uzupełnien protetycznych na nowe mosty porcelanowe

Leczenie: wymiana starych koron metalo-porcelanowych na nowe pełnoceramiczne 

Specjalistyczne kompleksowe leczenie protetyczne z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych wykonanych autorską metodą z naturalną charakteryzacją